Blog

Bánlaky Pál: Mellékvágányon

Két kisváros (Baja és Esztergom) társadalomtörténeti vázlatának összehasonlítása

Reklámok

Két kisváros (Baja és Esztergom) társadalomtörténeti vázlatának összehasonlítása


Előszó

Munkám – ha belenézett a tisztelt olvasó a Tartalomjegyzékbe – láthatóan két részből áll. A tulajdonképpeni, címnek megfelelő, fő rész elé helyeztem el, eléggé sajátlagos módon, egy Appendix-et (Függelék-et). Miért?

Az Appendix (Vázlat a magyar településhálózatról) valóban függelék-jellegű két szempontból is. Egyrészt tartalmilag: gondolatilag nem tartozik szorosan a fő szöveghez. Másrészt módszertanilag: voltaképpen más „műfaj”, mint a fő szöveg. Annak – törekvéseim szerint – szigorúan tudományos jellegétől elérően inkább esszéisztikus természetű. (Indoklását és minéműségének le-írását ld. az Appendix saját bevezetőjében.) Miért helyeztem akkor előre? Úgy gondolom, hogy szemléletemet, amilyen szempont- és érték-rendszer alapján a települések társadalomtörténetét vizsgálom, pontosan jelzi. (Azon túl, hogy ta-lán valami kevés önértéke is van.)

A két résznek – az Appendixnek és az összehasonlító elemzésnek – természetesen van külön-külön „saját” bevezetése; a többit, amit előljáróban fontosnak tartottam leírni, azokban fogalmaztam meg.

∗ ∗ ∗

Continue reading “Bánlaky Pál: Mellékvágányon”